On / Artwork / Designwork / Nosisyquestions / Silentlyrics / Off /
I DID NOT EXIST, I WAS AS AIR . STOCKHOLM LAGOS . when do I feel like a human being?

When I get overlooked I feel like I don’t exist, I am like air, I am nothing. But still I continue to ignore other human beings.

To not longer see other human beings as subjects and instead as objects is a reaction against feeling uncomfortable, suspicious, afraid, sad, shame, guilty, angry and confused. And if like air I see you, the air I become.

Hur viktig är det att bli sedd för att känna mig som en människa? I Nigeria var jag den vita främlingen en inte kunde lita på och det skapade situationer där jag kände mig förbi sedd. ”Jag finns inte, jag är som luft” är ett verk som grundar sig i min upplevelse att känna mig förbi sedd som nykomling, främling eller avvikande

form: installation
år: 2014
material: lim och textil
storlek: 175x55x300
antal: xxx
placering: Stockholm


This is one of the artwork parts of the project "To lose myself" a KU-founded artistic research by the Royal institute of Art in Stockholm. www.kkh.se


*above empathy (exhibition)

*to lose myself (diary)
*Pune - I hate to hate to be a woman
*Istanbul - sova