On / Artwork / Designwork / Nosisyquestions / Silentlyrics / Off /
ABOVE EMPATHY . STOCKHOLM
What should I carry?
punelagosistanbul
Detta är ett treårigt lång konstnärligt utvecklingsprojekt som har finansierats av konstnärlig forskning och utveckling från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm (KKH).

*to lose myself (diary)