On / Artwork / Designwork / Nosisyquestions / Silentlyrics / Off /
HUD (Humor Uppror Debatt ) . STOCKHOLM . vem är jag när du inte pekar ut mig?
A bracelet in different skin tones works here as a guide and reveals racist positions in Swedish daily life. Your gender, age and skin color determine which roads you are expected to take and the places you spend your time at. But what happens to all those of us that don’t fit your expectations, your prejudices, your groupings? Who am I when you don’t point me out? //Natalia&Patricia

***facebook
***performing the common
---------------------------------------------------------------------------
”Den farligaste av våra fördomar är tron att vi inte har några.” (Veikko A Koskenniemi)

EM 2012 hålls i Ukraina och fans och supportar är upprymda över det. Men innan ens EM startat så börjar media storma med nyheter och rapporter om att fans som tänker resa till EM ska akta sig. De varnas ”visa” personer för att åka till EM och i vissa fall till och med förbjudits att resa till EM. Anledningen är de ukrainska högextrema supportar ger ifrån sig vid läktaren rasistiska kommentarer mot mörkhyade personer, gör Hitler hälsningar och även hotar med våld mot ”asiatiska och mörkhyade” personer .

Vilka var de som varnades ifrån EM? Alla mörkhyade? Eller menar de alla med mörkade hudfärg än ”vit”?
Stereotyper och fördomar har alltid funnits i samhället. Men hur kommer de till och på vilket sätt kvarlever de? Kan vi göra något för att påverka de? Eller är deras kraft så mäktiga att den får oss att leva upp till dem?
Det sägs att det tar ca 20sekunder att döma en annan människa men vad är det för information du använder dig av för att döma människan du har framför dig? Du har ju knappts haft tiden att lära känna hen. Är det då konstigt att fördomar lever sig kvar kraftigt som den gör?

Inför H.U.D har vi har gått runt om i stan och frågat ungdomar om de vanligaste stereotyper de stöter på eller hört om. Detta har bidragit till utvecklingen till vårt projekt.

Kort sammanfattat är verkligheten att vi är ca 9 500 000 svenskar. Svenskar med en förälder född utomlands är ca 7% (665000). 4% (380000) har två föräldrar födda utomlands. Det finns ca 1,5% (140 000) adopterade, ca 40% är födda utomlands. Sverige är en av världens näst största mottagarland , där Kina, Sydkorea och Colombia är de vanligaste utlandsländerna som sverige adopterar ifrån. Det handlar om ca 1000 barn/år. Idag finns det ca 500 000 svenskar som bor utomlands. Total 8 500 000 Svenskar åkte på semester resor under 2011, samtidig som Ca 30 000 sökte asyl i här .

Stereotyp beskrivs som ett kategorisystem som handlas oftast om en maktrelation som växt upp genom tiden . Det handlar oftast om problematik av meningskrockar som uppstått genom tiderna då väst började kolonisera och erövra öst och söder. De olika skillingar som fanns mellan människorna ska då ha lett till stereotyper och generaliseringar. När man väl skapar föreställningar börjar man själv leta efter ”bevis” för att rättfärdiga den föreställningen man redan har.
Vidare menas det att stereotypisering fungerar som ett redskap i framställningen av ”den andre”, som något främmande. Skapandet och bevarandet av stereotyper blir en form av uteslutning, och ett sätt att utöva symbolisk makt genom att ta sig rätten att framställa någon på ett bestämt sätt. Oavsett om det handlar om negativa eller positiva stereotyper, är utanlandet det samma, alltså att man dömer en annan individ utifrån imaginära, överdrivna och/eller generaliserade föreställningar.
Att exempelvis som mörkhyat barn i skolan bli utpekad för att ”bäst” passa till pepparkaksgubbe vid luciatåget är lika fördomsfull som att säga ”svartskallar är arbetslösa”.
//Natalia Aramburu

I all text har jag grundat mig på sociologiska forsknings studier och/eller litteratur. Bland annat: Elias (1999), Bauman (2004), Sandell (2006), Said (2003):
***1.http://expo.se/2012/fotbollsfans-varnas-for-rasism-under-em_5014.html
***2.Tobias hubinette,välfärd 2007.http://www.scb.se/
Grupp/valfard/BE0801_2007K02_TI_02_A05ST0702.pdf
***3. http://www.mia.eu/statistik/org2011.pdf
***4.Statistiska central byrå. http://www.scb.se


-------------------------------------------------------------------------