On / Artwork / Designwork / Nosisyquestions / Silentlyrics / Off /
CONSTRUCTION BY DESTRUCTION . STOCKHOLM . Can I be constructive by beeing destructive?
consbydes
The aim is to use various processing techniques, to transform material by a destructive act. The act represents the destructive emotion that takes shape in a creative, exploratory and healing process. Documentation of the whole process is of equal importance as the final reconstructed result, to finally see the emotion transform and/or develop. Individual, groups or organizations please contact if interest of develop this artistic work exist.

Utrycker min rättighet. Förstår att planering och arkitektur behövs. Det jag ifrågasätter är varför vi här i Sverige inte ges plats till människans hela behov att konsumera och producera andra känslor än att le passerande förbi varandra. Med utgångspunkten i grundaffekterna hävdar jag att glädje, nyfikenhet, förvåning, avsmak, avsky, ledsenhet, rädsla och ilska är lika viktiga och därför ska ha rätten att finnas i det offentliga rummet!

*Visible City